Over ons

U kent het misschien wel, een kerstpakket krijgen, uitpakken en kijken welke verrassingen erin zitten.

 

Zo ging het bij een paar in gezinnen in 1993 ook. Een pastor van de katholieke kerk had van een bedrijf een paar pakketten gekregen met de opmerking: U weet er vast wel weg mee. En dat was ook zo. Wij hebben toen een paar gezinnen, met grote financiële problemen, kunnen verrassen met een prachtig kerstpakket.

 

Het jaar daarop hebben wij zelf 20 kerstpakketten laten samenstellen, die in een mum van tijd weg waren. Andere kerkgenootschappen vroegen of zij ook mee konden doen. Zo werd het een interkerkelijk initiatief en het aantal pakketten werd steeds groter tot tegenwoordig al meer dan 500 pakketten. Om de actie beter vorm te geven hebben wij in 2010 met een aantal vrijwilligers vanuit verschillende kerkgemeenschappen de Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer opgericht.

 

Op deze manier proberen wij wat extra's te doen voor gezinnen met een minimuminkomen of minder. Maar ook voor alleenstaanden met financiële problemen.

 

De adressen van de mensen die in aanmerking komen voor een kerstpakket komen onder andere van diaconieën, schuldhulp- en thuiszorgorganisaties, Carinova, jeugdzorg enz. enz.

 

Het geld om de pakketten in te kopen krijgen wij van particulieren, bedrijven en kerkelijke instanties.  De distributie van de pakketten wordt verzorgd door ongeveer 50 enthousiaste vrijwilligers.

 

Wanneer u wilt helpen deze actie ook dit jaar succesvol te laten verlopen, kunt u uw bijdrage storten op rekening:

 

NL30 RABO 0139 2534 91 t.n.v. St. Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer

 

 Hartelijk dank namens de werkgroep