De Stichting Kerstpakketten gezamenlijke Kerken Deventer zorgt ervoor dat ieder jaar zo’n 500 gezinnen met een minimuminkomen of minder, medio december een mooi en verantwoord kerstpakket thuis gebracht krijgen. 

 

Tegenwoordig zijn er steeds meer mensen die nauwelijks rond kunnen komen. Ze kloppen aan bij de voedselbank, kledingbank of diaconie, omdat het steeds moeilijker wordt het hoofd boven water te houden. Met als gevolg dat ze terecht kunnen komen in een neerwaartse spiraal van onbetaalde rekeningen, schulden, sociaal isolement enz. Het is voor hen dan ook vaak extra moeilijk de dure decembermaand door te komen, laat staan iets extra's voor de kerstdagen te kopen.